TOP
Home > Community > Review
review
게시글 보기
RECOVERY KIT 리뷰 ♡
Date : 2017-04-30
Name : kimsowon95 File : 20170430183601.jpg
Hits : 388
셀젠 아쿠아 모이스춰 크림을 사용했어요, 괜찮겠어요 ^^
촉촉했는데 끈적임이 없었어요. ^^
블로그 리뷰 : http://naver.me/FX6chX5G